Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Historia drużyny

Jesienią 1970 roku wśród kadry 38 WDS "Cz.B." powstała myśl o założeniu szczepu. Za sprawą instruktorów tejże drużyny, a szczególnie Marka Brodzkiego, rozpoczęła działalność 107 żeńska prowadzona przez Halinę Frąszczak i 108 męska z drużynowym Zbigniewem Sałamachą. Te trzy drużyny utworzyły szczep drużyn "Czerwonych Beretów" "Czarne Nietoperze" im. I Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Referat starszoharcerski hufca W-w Śródmieście wyznaczył na miejsce działania III LO przy ul. Składowej. Początkowo zbiórki odbywały się w klasach lub na polu marsowym Stadionu Olimpijskiego. Później dostaliśmy harcówkę w piwnicach szkoły.

W założeniu nasza działalność poprzez propagowanie sprawności fizycznej, sportów obronnych, dyscypliny i koleżeństwa, miała dążyć do krzewienia ideałów harcerskich wśród młodzieży. Realizowany był program specjalności, który wymagał wyszkolonej kadry: samoobrona, strzelectwo, pierwsza pomoc, terenoznawstwo. Powoli środowisko krzepło i nabierało "junackiego" stylu. Ludzi przyciągały do nas ciekawe, inne niż w większości drużyn zajęcia.

Do umundurowania w szczepie przywiązywano zawsze wielka wagę. Na mundurze występowały te same elementy co dziś. Najbardziej charakterystyczny był gacek - plakietka przyznawana tylko najlepszym, niezawodnym harcerzom w szczepie. Plecak wojskowy i beret położony przed frontem szyku oznajmiał, że zaraz powiększy się grono kawalerów gacka. Do 2002 roku wyróżnionych zostało najwyżej 20 osób.

W 1973 r. zmienił się drużynowy, którym został Zdzisław Siewiera. W 1974 do szczepu dołączyła nowo utworzona drużyna wodna: 2 ŻDH z drużynowym Andrzejem Hajzikiem na czele. W 1978 roku połączono drużyny 107 i 108, a numer 107 przeszedł na nową drużynę szczepu o specjalności motorowodnej. W tym roku funkcję drużynowego 108 WDS przejął Andrzej Horembała. Drużyny znacznie się usamodzielniły i stopniowo rozchodziły do różnych środowisk. W 1981 roku szczep im. I PSBS został rozwiązany.

W styczniu 1982 roku 108 WDS otrzymała nowa harcówkę w pomieszczeniach magazynu hufca Śródmieście. Po obozie przenieśliśmy się do kolejnej harcówki przy ul. Żeromskiego. W grudniu 1982 roku drużynę przejął Jacek Rybicki. W 1983 utworzono szczep "Pegaz" ze szczepowym Andrzejem Horembałą. W skład szczepu weszły: 18 WDŻ, 44 DH, 98WDH i 108 WDS "Cz.B.". W programie 108 realizowane były elementy alpinizmu, terenoznawstwa, bytowania, łączności i wiele innych. Wiosną 1984 drużynowy poszedł do wojska, a jego obowiązki przejęła Barbara Ogrodowicz. W 1985 rozpadł się szczep "Pegaz". W 1987 po obozie w uroczysku Waszeta drużynowym ponownie został Jacek Rybicki. Również w tym roku 108 WDS weszła w skład szczepu "Agat" i objęła harcówkę przy ul. Walecznych. W roku 1989, po obozie został rozwiązany szczep "Agat”. W tym czasie został rozwiązany Hufiec Wrocław - Śródmieście, a drużyna weszła w skład Hufca Wrocław - Fabryczna. Od dłuższego czasu współpracowaliśmy już ze 178 DS„Cz.B.” z tegoż hufca.

Od 1990 roku wprowadzono do programu poszerzone elementy sztuki przetrwania i alpinizmu. W roku 1992 po obozie w Starych Juchach opuściliśmy harcówkę przy ul. Walecznych. W 1993 roku drużynowym został Darek Sawicki. W szerokim zakresie do programu wprowadzono ekologię. W tym czasie stan drużyny mocno się zmniejszył. Zabawa w wojsko trochę podupadła. Przez jakiś czas zbiórki odbywały się w HOŁ przy ul. Dembowskiego, później w IX LO przy ul.P.Skargi.

W 1996 roku niedobitki z 108 WDS wzięły udział w Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej w Stebniku. Po obozie drużynowym został Grzesiek Grodzicki.

W kwietniu 1997 roku przeprowadzona została udana akcja rekrutacyjna w starszych klasach SP 58. Jednak większość wieloletnich członków drużyny opuściła nasze szeregi. Jako odmłodzona drużyna wyjechaliśmy na obóz wraz ze 112 DH i szczepem Twierdza nad jezioro Malcz k. Łagowa. Naszą harcówka stał się schron przy placu Westerplatte – dawna harcówka nieistniejącej już 38 WDS.

W lutym 1999 roku Grzesiek Grodzicki poszedł do wojska, a jego obowiązki przejął Krzysiek Zimnicki. Na wiosnę 2000 roku Grzesiek Grodzicki ponownie został drużynowym.

Drużyna przeniosła swoją działalność do hufca Wrocław - Stare Miasto. Obozy w latach 2000 oraz 2001 spędziliśmy w HBO „Krzeczkowo”. W programie rozszerzyliśmy zakres szkolenia z ratownictwa/samarytanki. Ponownie pojawiły się szkolenia wojskowe i inne typowe dla naszej specjalności.

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
OBÓZ 2022
Składki członkowskie
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek