Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Próba Harcerza Orlego/Harcerki Orlej

Próba Harcerza Orlego/Harcerki Orlej do pobrania jako .doc

Idea stopnia: Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sama/sam wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby.

Warunki otwarcia próby: 
- zdobył stopień samarytanki/ćwika; jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni;
- otrzymał naramiennik wędrowniczy.

Zalecany czas próby: 12 - 18 miesięcy.

1. Siła ciała
1.1. Prowadzi higieniczny tryb życia i doskonali swoją sprawność fizyczną. Zna granice swojej wytrzymałości fizycznej.
1.2. Zaplanował i zorganizował wędrówkę o charakterze wyczynu.

2. Siła rozumu
2.1. Samodzielnie planuje swój czas. Zna podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
2.2. Rozsądnie gospodaruje własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracował sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizował go.
2.3. Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
2.4. Znalazł dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Ma już w niej osiągnięcia.

3. Siła ducha
3.1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduje swój system wartości. Potrafi otwarcie i konsekwentnie go bronić.
3.2. Samodzielnie podejmuje stałą służbę w dziedzinie życia duchowego.
3.3. Stara się zrozumieć innych i uznaje ich prawo do odmienności. Poznał kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).
3.4. Stara się żyć w harmonii z naturą.
3.5. Pielęgnuje więzi rodzinne.
3.6. Znalazł swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości).
3.7. Pokonał jedną ze swoich słabości.
3.8. Dziedziny swoich zainteresowań porównał z potrzebami środowiska. W ten sposób określił swoje pole służby. Pełnił służbę przez wyznaczony czas.

4. Doskonalenie harcerskie
4.1. Zdobył umiejętności na wysokim poziomie w trzech wybranych technikach harcerskich lub specjalnościowych.

5. Szkolenie linowe
5.1. Potrafi wychodzić i zjeżdżać na linie z obciążeniem (min. 10% wagi ciała).
5.2. Kierował zespołem przy zakładaniu mostu linowego przy pomocy bloczków. Długość mostu min.10 m.
5.3. Potrafi zakładać stanowiska linowe.

6. Taktyka
6.1. Zna zasady maskowania bojowego sprzętu i ludzi w różnych warunkach.
6.2. Dowodził kilkoma zespołami w terenie wykorzystując łączność radiową.

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
OBÓZ 2019
Sieć alarmowa
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek