Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Próba Wędrownicza

Warunki otwarcia próby : 16 lat. Próba jest zatwierdzana przez radę wędrowników- pełnoprawnych członków drużyny.

Zalecany czas realizacji próby : 4 - 9 miesięcy

Warunki zamknięcia próby:Zrealizowanie wymagań rozpisanych w próbie i przedstawienie tego wędrownikom-pełnoprawnym członkom drużyny. Przed otwarciem próby należy wybrać 6 podpunktów z trzech pól działania wędrownika (przynajmniej po jednym zadaniu z każdego pola służby) i je rozpisać, podpunkty 1 i 2 są obowiązkowe dla wszystkich i nie wliczają się do tej szóstki.

1) Zna symbolikę wędrowniczą

2) Zna i rozumie dewiza wędrownicze

A) Praca nad sobą (min. 1)

3) Ma zainteresowania i samodzielnie je rozwija.

4) Brał udział w biwaku o charakterze wyczynu.

5) Brał udział w kilkudniowej (od 2 pełnych dni) wędrówce.

6) Zadanie wymyślone przez harcerza otwierającego próbę, mające na celu pracę nad sobą oraz nawiązujące do idei wędrownictwa.

B) Szukanie miejsca w społeczeństwie (min.1)

7) Potrafi powiedzieć jakie są cele działania drużyny, jakie metody ich osiągania. Stosuje je w drużynie. Brał udział w akcji naborowej.

8) Potrafi powiedzieć co chce robić w przyszłości (w jakiej szkole się uczyć, gdzie pracować) oraz realizuje swoje zamierzenia, zdobył nowe umiejętności w kierunku swojej pracy.

9) Pomagał w organizacji przedsięwzięcia dla kilku drużyn, lub ludzi niezrzeszonych.

10) Zadanie wymyślone przez harcerza otwierającego próbę, mające nawiązanie do szukania miejsca w społeczeństwie przez niego i do wędrownictwa.

C) Służba (min.1)

11) Wie za jaki element pracy drużyny jest w stanie wziąć odpowiedzialność. Objął funkcję na poziomie drużyny lub zastępu. Sumiennie wywiązywał się z obowiązków związanych z pełnioną funkcją (min. 3 miesiące).

12) Bierze udział w oficjalnych wystąpieniach oraz nadobowiązkowych zajęciach drużyny

13) Wraz z zespołem rozpisał i zdobywa znak służby.

14) Zdobywa wiedzę w wybranej technice harcerskiej lub specjalnościowej, przeprowadził z niej min. 2 zbiórki, dba o wiedzę i umiejętności członków zastępu (drużyny) z danej techniki

15) Zadanie wymyślone przez harcerza otwierającego próbę, mające na celu podejmowanie służby i nawiązujące do wędrownictwa.

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
OBÓZ 2019
Sieć alarmowa
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek