Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Etapy członkostwa

Przyjęcie na okres próbny:

Warunki:
1. w ciągu 1,5 miesiąca nie opuścił więcej niż jedną zbiórkę,
2. był minimum na jednym wyjeździe,
3. czynnie uczestniczył w życiu drużyny,
4. wyraził chęć wstąpienia do 108 WDS,
5. opłacał przez ten okres składki.

Czas na zrealizowanie ww. warunków max. 3 miesiące. W razie niezrealizowania w tym terminie, kandydat może przystąpić do próby dopiero po upływie 6 miesięcy, w czasie których jest on zawieszony i nie ma prawa uczestniczyć w zbiórkach i wyjazdach.

Po zrealizowaniu powyższych warunków Rada Starszych Drużyny może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata na okras próbny.

Po przyjęciu na okres próbny kandydat ma prawo do noszenia barw drużyny (chusta, naramienniki), sznura funkcyjnego oraz lilijki. Otrzymuje prawo realizacji zadań na kolejne stopnie.

Przyjęcie na pełnoprawnego członka drużyny:

Warunki:
1. zrealizował próbę specjalności i próbę harcerza (zdobył beret)
2. czynnie uczestniczył w życiu drużyny przez okres 9 miesięcy,
3. we wszystkich kwartałach uczestniczył w min. 1 biwaku 2-dniowym oraz osiągnął frekwencję powyżej 75%,
4. właściwie wywiązywał się z powierzonych zadań,
5. opłacał regularnie składki,
6. zastanowił się nad tym, czego oczekuje od harcerstwa i drużyny, oraz co chciałby do niej wnieść; wie co oznacza bycie harcerzem i członkiem starszoharcerskiej i wędrowniczej drużyny Czerwonych Beretów.

Czas na zrealizowanie tej próby wynosi 9 - 18 miesięcy.

Po zrealizowaniu powyższych warunków Rada Starszych Drużyny może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata na pełnoprawnego członka drużyny.

Po przyjęciu na pełnoprawnego członka drużyny harcerz uzyskuje prawo do noszenia na prawym naramienniku numeru "108" oraz plakietki drużyny na lewym ramieniu.

Przyjęcie na "starego":

Warunki:
1. zaliczył 1 rok służby,
2. w tym czasie brał udział w obozie lub zimowisku.

Po zrealizowaniu ww. warunków harcerz zostaje przyjęty do grona Starych, otrzymuje prawo do kontroli dyscypliny i szkolenia młodych.

Zaliczenie roku służby:

Warunki:
1. przez 4 kwartały frekwencja była nie niższa niż 75%,
2. w każdym kwartale brał udział w min. 1 biwaku dwudniowym,
3. brał udział w obozie lub zimowisku,
4. wywiązywał się z powierzonych zadań,
5. opłacał regularnie składki.

Przyjęcie do grona wędrowników:

Warunki:
1. ukończył 16 lat
2. zrealizował próbę wędrowniczą

Po zrealizowaniu ww. warunków harcerz zostaje przyjęty do grona wędrowników i otrzymuje prawo noszenia naramiennika wędrowniczego na lewym naramienniku powyżej naramiennika drużyny.

Naliczanie lat służby rozpoczyna się po przyjęciu na pełnoprawnego członka drużyny.

Prawo do zaliczania zadań w próbach na stopnie i sprawności mają starzy członkowie drużyny, posiadający stopień instruktorski lub stopień wyższy od tego, z którego zadanie zaliczają.

Frekwencja jest liczona procentowo, jako stosunek ilości zbiórek, w których się uczestniczyło, do ogólnej ilości zbiórek przeprowadzonych w danym czasie. Nieobecności usprawiedliwione w odpowiednim terminie, mogą zmniejszać ilość zbiórek liczonych jako podstawa obliczeń, jednak musi je zatwierdzić Rada Starszych Drużyny.

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
OBÓZ 2022
Składki członkowskie
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek