Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Florian Marciniak

ur.4.05.1915 - zm.21.02.1944; instruktor harcerski i wybitny działacz w okresie II wojny światowej, pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów.

Urodził się w Gorzycach Czempinia w województwie Poznańskim. Ukończył Państwowe Gimnazjum Poznaniu, w którym uzyskał maturę w 1934. W 1935-38 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując tytuł magistra prawa. W 1938-39 pracował jako referent w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.

Od najwcześniejszych lat należał do harcerstwa. Był drużynowym 21 Poznańskiej Drużyny Harcerzy oraz pełnił funkcję kierownika Wydziału Młodzieży w Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej Harcerzy. Był jednym z najmłodszych harcmistrzów (1938). Brał udział w wielu obozach, kursach i zlotach. Latem 1939 przebywał z wycieczką instruktorów ZHP we Francji; jednym z ostatnich pociągów powrócił do kraju. Pracował w Pogotowiu Harcerzy w Poznaniu. 8.09.1939 Przybył do Warszawy, gdzie mianowano go komendantem Pogotowia Harcerzy, a następnie został powołany na Naczelnika Szarych Szeregów.

Był twórcą i organizatorem Szarych Szeregów. Stał zdecydowanie na stanowisku, że władze ZHP znajdują się w kraju. Od początku okupacji uważał, że wojna będzie trwała długo i dlatego należy nastawić się na działalność długofalową, planową, a eliminować zrywy i nie dopuszczać do improwizacji. Był zdecydowanym przeciwnikiem przerostów organizacyjnych, biurokracji oraz wprowadzania do pracy harcerskiej metod wojskowych. Starannie dobierał i przygotowywał kadrę kierowniczą Szarych Szeregów. Umiał zjednać i podporządkować sobie osoby znacznie starsze wiekiem i stażem organizacyjnym. Miał wysoką pozycję w kierownictwie podziemnego państwa.

6.05.1943 Został aresztowany w Warszawie przez specjalną ekipę gestapo z Poznania. Był przesłuchiwany w Alei Szucha w czasie transportu do Poznania pod Sochaczewem próbował ucieczki. Został ujęty, a następnie osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Zamordowany w obozie Gross-Rosen w dniu przybycia do niego.

MARIUSZ

wikipedia

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
Składki członkowskie
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek