Header
O nas
Co robimy
Sami o sobie
Historia drużyny
Filmy
Ciocie i Wujkowie

Wspomnienia
Galeria
Kronika

Harcerstwo
Podstawowe zasady ZHP
Historia
Ważne osoby
Symbolika
Regulaminy
Próby
Specjalność
Śpiewnik

Stefan Mirowski

Stefan Mirowski "Bolek Radlewicz", 1920 - 1996

W czasie okupacji pełnił służbę w Szarych Szeregach. Był organizatorem i komendantem "Zawiszy", kierownikiem okręgu "Mokotów Górny", a później "Południe" Ulu "Wisła" (w 1943 objął komendature całego ula, a 15 sierpnia 1943 r. mianowany został na stopień harcmistrza). Był także członkiem Kwatery Głównej organizacji "Wawer". W grudniu 1942 r. ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK w stopniu sierżanta podchorążego. Był też prekursorem rozwiniętej później szeroko przez Szare Szeregi Akcji "M", działań objęcia opieką grup nie zorganizowanej młodzieży.

Po wojnie (1945-1948) pełnił funkcję zastępcy komendanta Warszawskiej Chorągwi ZHP. Usunięty w 1949 r., powrócił do służby w 1956 r., brał udział w Zjeździe Łódzkim, na którym spotykają się instruktorzy OHPL, instruktorzy przedwojennego i powojennego ZHP oraz dawni członkowie SzSz., reaktywuje się Związek Harcerstwa Polskiego. Powracają harcerskie symbole i umundurowanie. Aktywnie uczestniczył w przeprowadzeniu zmian w ZHP, ukoronowanych przywróceniem tradycyjnego Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego na XXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 1990 r. Wtedy też wybrany został na funkcję Przewodniczącego ZHP.

Zmarł nagle 13 lipca 1996 r. podczas światowej konferencji skautowej w Oslo, gdzie przewodniczył delegacji odbierającej certyfikat potfierdzający członkowstwo ZHP w WOSM.

Hm. Stefan Mirowski był wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim (pośmiertnie) i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK i wieloma innymi, w tym oczywiście Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP z Rozetą Mieczami.

ŁUKASZ

wikipedia

Ważne
Strona główna
Dołącz do nas
Kontakt
Jak do nas trafić?


Inne
Składki członkowskie
Sprzęt na zbiórki
Linki
1% dla nas
Zgody

Jesteśmy na Facebooku!
design by Łukasz Gądek